E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

        П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

СВИКВАМ

редовно заседание на Общински съвет – Ветово (Шестнадесето)
на 27.06.2024 г. (четвъртък) от 09:00 часа

в с. Смирненски, ул.  "Цар Асен" №10 ( Пенсионерски клуб ), при следния проект за

  

ДНЕВЕН РЕДНазад