E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

        П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

СВИКВАМ

редовно заседание на Общински съвет – Ветово (Петнадесето)
на 31.05.2024 г. (петък) от 15:30 часа

в гр. Глоджево, ул. Димитър Благоев №40А ( Пенсионерски клуб ), при следния проект за

  

ДНЕВЕН РЕДНазад