E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

П О К А Н А

 

            На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 23, ал. 1 пт Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Указ № 146 на президента за насрочване на избори на общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., обнародван в ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г., във връзка чл.453, 454 и чл. 459, ал. 4 и ал. 1 от Изборния кодекс, предвид постановено решение на общинска избирателна комисия (ОИК) за обявяване на резултатите от гласуването за общински съветници, както следва: Решение №98-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК Ветово.

 

            Първо тържествено заседание на новоизбрания Общински съвет - Ветово ще се проведе на 08.11.2023 година ,

 от 11:00 часа в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1.

 ЗАПОВЕДНазад