E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

П О К А Н А

            На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси/ЗПФ/ и чл.44, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ветово, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на Общински съвет - Ветово, КАНИ всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Ветово за 2022 г.


            Публичното обсъждане ще се проведе на 18 Юли 2023 година ,

 от 09:00 часа в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1.

 Информация за общински дълг, издадените  общински граници, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2022 година на община Ветово.

Инж. ПЕТКО АХМАКОВ

Председател на Общински съвет - Ветово

 Назад