E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

П О К А Н А

            На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси/ЗПФ/ и чл.44, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ветово, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на Общински съвет - Ветово, КАНИ всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Ветово за 2021 г.


            Публичното обсъждане ще се проведе на 18 Август 2022 година (четвъртък),

 от 10:00 часа в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1.

Председател на

Общински съвет - Ветово

Инж. ПЕТКО АХМАКОВНазад