E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.12, т.4 от ЗПУКИ

 
Вх. № Име, презиме, фамилия Длъжност Вид на декларацията Дата на подаване
 1.  Ердин Еминов Ветовалиев

Общински

съветник 

 По чл.12, т.4 от ЗПУКИ 16.12.2015 г. 
 2.   Ердин Еминов Ветовалиев

Общински

съветник 

По чл.12, т.4 от ЗПУКИ  16.12.2015 г. 
3.   Мехмед Хасан Мехмед  Общински

съветник

По чл.12, т.4 от ЗПУКИ  21.01.2016 г. 
4.   Ердин Еминов Ветовалиев  Общински

съветник

По чл.12, т.4 от ЗПУКИ 

22.01.2016 г. 

 5.  Ердин Еминов Ветовалиев  Общински

съветник

По чл.12, т.4 от ЗПУКИ  22.01.2016 г. 
 6.  Ердин Еминов Ветовалиев Общински

съветник 

По чл.12, т.4 от ЗПУКИ   28.01.2016 г.
 7.  Ердин Еминов Ветовалиев  Общински

съветник

По чл.12, т.4 от ЗПУКИ   28.01.2016 г.
 8.  Мехмед Хасан Мехмед  Общински

съветник

По чл.12, т.4 от ЗПУКИ  18.02.2016 г. 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Назад