E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.12, т.1 от ЗПУКИ

 
Вх. № Име, презиме, фамилия Длъжност Вид на декларацията Дата на подаване
1. Ибрям Халилов Караманов

Общински

съветник

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 13.11.2015 г.
2.  Илхан Басриев Абтиходжев

 Кмет на кметство

гр. Глоджево

 По чл.12, т.1 от ЗПУКИ  13.11.2015 г.
 3.  Виолета Тодорова Неделчева  Кмет на кметство

с. Писанец

 По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 13.11.2015 г.
 4.  Мюждат Емрединов Бекиров  Общински

съветник

 По чл.12, т.1 от ЗПУКИ  13.11.2015 г.
 5.  Шинасидин Алиев Ферадов  Общински

съветник

 По чл.12, т.1 от ЗПУКИ  13.11.2015 г.
 6.  Мюжген Алиева Ахмедова  Общински

съветник

 По чл.12, т.1 от ЗПУКИ  13.11.2015 г.
7.   Мехмед Хасан Мехмед  Общински

съветник

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ  13.11.2015 г.
8.   Бюлент Руфатов Салимов  Общински

съветник

 По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 13.11.2015 г. 
 9.  Реджеб Адемов Аков Кмет на кметство

с. Кривня  

 По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 13.11.2015 г. 
 10.  Георги Христов Георгиев Общински

съветник 

 По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 13.11.2015 г. 
 11.  Димитър Денев Димитров Общински

съветник 

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 13.11.2015 г. 
12.   Салих Зюхтюев Салиев Кмет на кметство

с. Смирненски 

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 16.11.2015 г. 
 13.  Гюнейт Исметов Тюлеовлуев Общински

съветник 

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 16.11.2015 г. 
  14.   Инна Димитрова Георгиева Кмет на кметство

гр. Сеново

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 16.11.2015 г. 
 15.  Баки Басри Солак Общински

съветник  

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 16.11.2015 г. 
 16.  Нежля Реджебова Ислямова Общински

съветник 

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 16.11.2015 г. 
 17.  Неджбидин Ахмед Чакър Общински

съветник 

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 16.11.2015 г. 
 18.  Паско Иванов Христов Общински

съветник 

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 16.11.2015 г. 
19.   Пламен Иванов Пенчев Общински

съветник 

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ  16.11.2015 г.
 20.  Пенчо Иванов Пенчев Общински

съветник  

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 16.11.2015 г. 
21.   Герги Александров Георгиев

Кмет на община

Ветово 

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ  16.11.2015 г.
22.   Недялко Йорданов Христов Общински

    съветник   

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 16.11.2015 г. 
23.  Ердин Еминов Ветовалиев Общински

    съветник    

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ  05.12.2015 г. 
 24.  Сюлейман Адем Паша  Общински

    съветник    

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ   05.08.2016 г. 
 25.  Адем Хюсеинов Хаджимемишев

 ВРИД кмет
на кметство Глоджево

По чл.12, т.1 от ЗПУКИ   16.12.2016 г.
 26.  Адем Хюсеинов Хаджимемишев

 Кмет на кметство
Глоджево

 По чл.12, т.1 от ЗПУКИ  10.03.2017 г.
 27.  Емин Халилов Османов

Общински
съветник 

 По чл.12, т.1 от ЗПУКИ 02.10.2017 г. 
         
         


Назад