E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 
Вх. № Име, презиме, фамилия Длъжност Вид на декларацията Дата на подаване

 

1.

 Асие Мюзекяева

Еминова

 

ВрИД кмет

на Кметство Смирненски

 

 По чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

☒част 1
☒част 2 

 

25.02.2020 г. 

 

 

2.

Инна Димитрова

Георгиева

Кмет на Кметство

Сеново

 

 По чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

☒ежегодна

 

12.05.2020 г.

 

 

3.

Адем Хюсеинов

Хаджимемишев

Кмет на Кметство

Глоджево

По чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

☒ежегодна

 

 21.05.2020 г.

 

 

4. 

Недялко Йорданов

Христов

Кмет на Кметство

Кривня

По чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

☒ежегоднa

 

 

10.06.2020 г.

 

 

 

 

 

 
         
         
         
         
         


Назад