E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Днес, 29.08.2022 г. (понеделник) от 09:35 часа в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, се проведе редовно ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Изтегли



Назад