E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт

Проект на Наредба за именуване на обекти с общинско значение на територията на Община Ветово

Доклад към проекта на нормативния административен акт

Мотиви и Доклад към Проекта на Наредба за именуване на обекти с общинско значение на територията на Община Ветово

Предложение Предложение
Сигнатура  ОбС-ДЗ-74
Дата на постъпване 27.04.2023 г. 
Вносители  д-р Мехмед Мехмед - кмет на Община Ветово
Разпределение по комисии
Постъпили възражения, становища и предложения  


Назад