E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт Проект 

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ветово и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Доклад към проекта на нормативния административен акт Доклад към проекта на 

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Ветово и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Предложение Предложение
Сигнатура  
Дата на постъпване  
Вносители  
Разпределение по комисии  
Постъпили възражения, становища и предложения  


Назад