E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

(Приета с Решение № 209 по Протокол № 17 от 24.10.2008 г. на Общински съвет – Ветово)

 

Изтегли

 

(Изменена с Решение № 23/10.11.2016 год. на Административен съд - Русе)

ИзтеглиНазад