E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №20

ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ВЕТОВО

 

           (Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е приета с Решение № 75 по Протокол № 5 / 30.03.2012 г., в сила от 01.05.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 100 по Протокол № 6 / 27.04.2012 г.) 

 ИзтеглиНазад