E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №18

 

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

 

(Приета с Решение №187 по Протокол №14 от 08.08.2008 г.)

 

 Изтегли

 

(Изменена с Решение № 25 от 23.05.2019 г. по АД № 185/2019 г. на Административен съд - Русе)

 ИзтеглиНазад