E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №15

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

          (Настоящата наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 45а, ал. 1 и чл. 47, ал. 3 от Закона за общинската собственост с Решение № 310 по Протокол № 29 от 20.07.2006 г. на Общински съвет – Ветово; изм. и доп. с Решение № 572 по Протокол № 41 от 17.09.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 74 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.)

 ИзтеглиНазад