E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №14

 

ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

/Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.56 и чл.57 от ЗУТ и утвърдена с Решение № 309 по Протокол № 29 от 20.07.2006 год. на Общински съвет – Ветово/

 ИзтеглиНазад