E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

НАРЕДБА №4 

ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

          (Настоящата наредба е приета  на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА от Общински съвет – Ветово с Решение № 55 по Протокол № 4 от 20.02.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 71 по Протокол № 5 от 30.03.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 160 по Протокол № 11 от 17.08.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 261 по Протокол № 18 от 22.01.2013 г.; доп. с Решение № 664 по Протокол № 54 от 30.03.2015 г.; доп. с Решение № 97 по Протокол № 09 от 31.03.2016 г.) 

 Изтегли

 

 

          (изменена и допълнена с Решение № 676 по Протокол № от 58/30.11.2022 г.) 

 ИзтеглиНазад