E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

   ДНЕВЕН   РЕД

1. Предоставяне на финансова помощ за пострадалите от земетресението в Република Турция.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

2. Приемане на Общински план за младежта за 2023 год. на Община Ветово

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

3. Разни.

4. Изказвания на граждани.

Председател на ОбС:    /п/

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

Допълнителни докладни след срока

 

Кандидатстване на Община Ветово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „ Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

 Назад