E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

               (Страсбург, 15.Х.1985 г.) Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 17.03.1995 г. - ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г.  Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 46 от 6.06.2000 г., в сила от 1.09.1995 г.

Изтегли

 Назад