E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

Пресконференция на председателя на общинския съвет - 13.04.2017 г.

Видео

Двадесет и второ заседание на ОбС-Ветово - 30.11.2016 г.

Видео

Осмо извънредно заседание на ОбС-Ветово - 24.03.2016 г.

Видео

Трето извънредно заседание на ОбС-Ветово - 04.12.2015 г.

Видео

Първо тържествено заседание на ОбС-Ветово - 09.11.2015 г.

Видео