Днес, 26.11.2021 г. (петък) от 09:10 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, ул. „Дунав” № 1, се проведе редовно ТРИДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ИзтеглиНазад