Днес, 26.08.2021 г. (четвъртък) от 09:10 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, ул. „Дунав” № 1, се проведе редовното ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО  заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ИзтеглиНазад