E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ветово

 

СВИКВАМ

извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (Двадесет и осмо)
на 06.03.2017 г. ( понеделник ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕДНазад