E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

          

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

и

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

СВИКВАМ

на 04.09.2023 г. (понеделник)

извънредно заседание на ПК от 11:30 часа и извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (Седемдесет и второто)
 от 11:45 часа
в залата на Младежки дом в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

  

ДНЕВЕН РЕДНазад