E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

          

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

СВИКВАМ

редовно заседание на Общински съвет – Ветово (Седемдесет и първо)
на 28.08.2023 г. (понеделник) от 09:00 часа

в залата на Младежки дом, в гр. Ветово, ул. "Дунав" № 1, при следния проект за

  

ДНЕВЕН РЕДНазад