E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Петдесет и шесто)
на 31.10.2018 г. ( сряда ) от 09:30 часа
на републикански път III-2001, км. 0+000, на кръстовището с международен път Е-70 Русе - Варна /разклона за с. Писанец/, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕДНазад