E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Петдесет и петото)
на 28.09.2018 г. ( петък ) от 09:30 часа
на републикански път III-2001, км. 14+200 (кръстовището на изхода на гр. Ветово в посока гр. Глоджево), при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕДНазад