Получихме становището на Инспекцията по труда - Русе, което потвърждава нашата теза през последните два месеца - сестрите в яслените групи се назначават от директора на Детската градина. Г- жо Ралева, надяваме се, че в най - кратък срок ще си изпълните задълженията вменени Ви със закон, ще прекратите тази абсурдна ситуация в поверената Ви институция и ще спрете да наказвате родителите и децата от яслената група...

 Назад