E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

      Получихме становището на Инспекцията по труда - Русе, което потвърждава нашата теза през последните два месеца - сестрите в яслените групи се назначават от директора на Детската градина. Г- жо Ралева, надяваме се, че в най - кратък срок ще си изпълните задълженията вменени Ви със закон, ще прекратите тази абсурдна ситуация в поверената Ви институция и ще спрете да наказвате родителите и децата от яслената група...

 Назад