E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС!!!

 

 

УВАЖАЕМИ МЮСЮЛМАНИ,

По случай свещения за мюсюлманите празник Курбан Байрам Ви поздравявам най-сърдечно!

Празникът е време за радост, но и за размисъл както за земния, така и за отвъдния живот. Курбан байрам е характерен с курбаните, които се принасят в жертва в името на Аллах. Смисълът на курбана не се състои в коленето на животното, нито в неговата кръв, нито пък в месото му. Целта на курбана се изразява в боязънта пред Аллах и подчинението на Неговата повеля, наяве излиза истината, че ние сме господари само на земята, но в същото време се разбира и истината, че въпреки достойното място на човека във вселената, той не е абсолютен господар. И хората имат Господар, който е господарят на всичко. Той е, който заслужава преклонение и в Негово име се вършат всички добри дела. Той е абсолютният Владетел, който се разпорежда според волята си.

Курбан Байрам е време за равносметка и размисъл, в което мюсюлманите проявяват състрадание и щедрост към хората, независимо каква религия изповядват, празник, който по традиция събира на една трапеза роднини и близки, за да си поискат и дадат взаимно прошка.

Убеден съм, че проявата на доброта и любов, човещина и милосърдие, на които учи ислямската религия, стои в моралните устои на всяка вяра, което е основа за взаимното уважение и толерантност между всички нас.

Нека големият празник Курбан Байрам, донесе здраве и благоденствие в домовете Ви. Обичта и разбирателството, радостта и веселието да посетят всички Вас в тези празнични дни!

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!

 

От името на Общински съвет – Ветово и лично от мое име

сърдечно ви поздравявам със светлия празник Курбан Байрам!

 

Д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет – Ветово

 Назад