E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

Днес, 15.06.2017 год., кметът на Община Ветово уволни дисциплинарно Юзлем Лютфиева – специалист „Канцелария, протокол, Общински съвет“, погазвайки за пореден път законите на Република България.

Съгласно чл. 29а от ЗМСМА работата на Общинския съвет се подпомага и осигурява от звено в общинската администрация, а служителите му се назначават и уволняват от кмета на общината ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.

Горното действие ярко илюстрира манталитета и поведението на самозабравилия се феодал. Същото не може да бъде подминато без внимание от страна на Общински съвет – Ветово.

 

Заповед

 

 

Д-р МЕХМЕД МЕХМЕД,

Председател на Общински съвет - Ветово

 

 

        

 Назад