E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесето)
на 28.04.201г. ( петък ) от 09:30 часа
в клуб "Окей", в село Смирненски, ул. „Дунав” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕДНазад