E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           

УВЕДОМЛЕНИЕ

до

министъра на региналното развитие и благоустройство,

министъра на вътрешните работи

министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

за предстоящото 55-то редовно заседание на ОбС - Ветово,

което ще се проведе на 28.09.2018 г. от 09:30 ч.

на републикански път III-2001, км. 14+200 (кръстовището на изхода на гр. Ветово в посока гр. Глоджево)

         

 

Уведомление

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Петдесет и петото)
на 28.09.2018 г. ( петък ) от 09:30 часа
на републикански път III-2001, км. 14+200 (кръстовището на изхода на гр. Ветово в посока гр. Глоджево), при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 21.09.2018 г. (петък) от 09:30 часa

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Петдесет и четвъртото)
на 30.08.2018 г. ( четвъртък ) от 09:30 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 23.08.2018 г. (четвъртък) от 09:30 часa

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

            В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи

Проект

на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

Вносител на предложението е д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет-Ветово.

 

Всички заинтересовани лица в 30 - дневен срок от публикуването на това съобщение могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 25.08.2018 година.

           Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в  деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Отвори

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Петдесет и третото)
на 27.07.2018 г. ( петък ) от 09:30 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 20.07.2018 г. (петък) от 09:30 часa

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Петдесет и второто)
на 29.06.2018 г. ( петък ) от 09:30 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 22.06.2018 г. (петък) от 09:30 часa

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

            В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи

Проект

на

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019

Вносител на предложението е д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет-Ветово.

 

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 28.06.2018 година.

           Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в  деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Отвори

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13 по Протокол № 3/04.12.2015 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С Решение № 14/25.04.2018 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 18, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13 по Протокол № 3/04.12.2015 год. на Общински съвет – Ветово:

                

       Чл. 18. (1) Правомощията на заместник-председател на общинския съвет се прекратяват предсрочно:

               4. по искане на 1/3 от общинските съветници.

 

       Чл. 20. (1) Председателят на общинския съвет:

               8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

       

        Решението е влязло в сила на 19.05.2018 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 23.05.2018 год.

 

Решение

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Петдесет и първото)
на 29.05.2018 г. ( вторник ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 22.05.2018 г. (вторник) от 14:00 часa

в НЧ "Пробуда", с. Кривня, ул. Ал. Стамболийски № 53, община Ветово, при следния проект за 

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (ПЕТДЕСЕТОТО)
на 22.05.2018 г. ( вторник ) от 13:00 часа
в НЧ "Пробуда", с. Кривня, ул. Ал. Стамболийски № 53, община Ветово, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО)

на 27.04.2018 г. ( петък ) от 09:30 часа
в Пенсионерския клуб на град Глоджево, община Ветово, ул. „Димитър Благоев” № 40А, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 8 в частта относно "физически лица"и чл. 16, ал. 1 частта относно "едноличнитърговци и физически лица"както и изцяло разпоредбитеа чл. 49, чл. 93, ал. 1, т. 9, чл. 104, ал. 3 и ал. 4 и чл. 115, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 54 по Протокол № 4/20.02.2012 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

С решение № 7/19.03.2018 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 8 в частта относно "физически лица"и чл. 16, ал. 1 частта относно "едноличнитърговци и физически лица"както и изцяло разпоредбитеа чл. 49, чл. 93, ал. 1, т. 9, чл. 104, ал. 3 и ал. 4 и чл. 115, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 54 по Протокол № 4/20.02.2012 год. на Общински съвет – Ветово:

                

     

     Чл. 8. Имоти и части от имоти – общинска собственост могат да се предоставят почасово на физически и юридически лица от кмета на общината срещу заплащане на цена за услугата, определена в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

     Чл. 16. (1) С решение на общинския съвет могат да се отдават под наем на търговски дружества, еднолични търговци и физически лица без търг или конкурс поземлени имоти, частна общинска собственост, необходими като терени за временно използване за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и др., свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура за срока на ремонтно-строителните дейности. Въз основа на решението се сключва договор за наем от кмета на общината.

     Чл. 49. При разпореждане с недвижим имот физическите и юридически лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2%, изчислени върху:

  1.  цената на имота, предмет на продажба, съответно на ограничено вещно право, което се учредява;
  2. цената на имота с по-висока цена при замяна;
  3. цената на реалния дял с по-висока цена – при делба;
  4. данъчната оценка на имота в случаите на безвъзмездни сделки.

     Чл. 93. (1) Задължителни документи за участие в търг или конкурс са:

          9. декларация, че участника няма задължения към общината;

     Чл. 104. (3) Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Ветово.

               (4) Не се допускат до участие в търга кандидати, които са неизправна страна по договор, сключен с Община Ветово.

     Чл. 115. (2) Не се допускат до участие в конкурса кандидати, които имат задължения към общината или са неизправна страна по договор, сключен с Община Ветово;

       

        Решението е влязло в сила на 05.04.2018 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 13.04.2018 год.

Решение

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 20.04.2018 г. (петък) от 09:30 часa

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

      Получихме становището на Инспекцията по труда - Русе, което потвърждава нашата теза през последните два месеца - сестрите в яслените групи се назначават от директора на Детската градина. Г- жо Ралева, надяваме се, че в най - кратък срок ще си изпълните задълженията вменени Ви със закон, ще прекратите тази абсурдна ситуация в поверената Ви институция и ще спрете да наказвате родителите и децата от яслената група...

 

            В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи

Проект

на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

Вносител на предложението е д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет-Ветово.

 

Всички заинтересовани лица в 30 - дневен срок от публикуването на това съобщение могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 21.03.2018 година.

           Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в  деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Отвори