E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 23.01.2018 г. (вторник) от 09:30 часa

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО)
на 23.01.2018 г. ( вторник ) от 09:00 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС!!!

 

Уважаеми жители на община Ветово,

В очакване сме на най-светлите и обичани празници - Коледа и Нова година.

Нека ги посрещнем с усмивки, радост и топлина в сърцата.

В тези празнични дни, когато на прага е Новата година,

всички ние си правим равносметка на отиващата си година –

за успехите и пораженията, за радостта и тъгата,

радваме се на всичко хубаво, което ни се е случило,

вземаме поука от грешките си.

Коледа е едно послание към нас хората, което ни напомня,

че трябва да създаваме добро, да правим добро,

за да се чувстваме удовлетворени и спокойни от самите нас.

Всички искаме светът да е различен, копнеем за вълшебства,

за чудеса, дори и вече да не сме деца.

Измина една нелека година.

Но мисля, че колкото и да е трудно, ние успяваме да се борим

с несправедливостта и се борим, за да ви покажем истината.

Надявам се с настъпването на Новата година

нашата община да върви напред, да става по-красиво,

по-привлекателно, по-уютно място за живеене,

защото трябва да я превърнем в община с бъдеще,

благополучие и просперитет.

Нека с добра воля, здрав разум и общи усилия

да подобрим живота в нашата община!

 

Скъпи съграждани,

В  навечерието на Новата година приемете

моите сърдечни пожелания за много здраве,

любов и благоденствие.

Нека Новата година да влезе във вашите домове

с много късмет, лично и семейно щастие, мир и любов,

а в Коледната свята нощ всички да отворим

сърцата си за доброта и разбирателство,

благосклонност и човещина, обич и оптимизъм!

Да посрещнем щастливи и уверени в силите си

настъпващата 2018 година!

Нека чудесата да оживеят в магията на празника!

 

От името на Общински съвет – Ветово и от мое име Ви поздравявам

с настъпващите Коледни и Новогодишни празници!

 

Д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет – Ветово

 

           

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Четиридесет и третото)
на 21.12.2017 г. ( четвъртък ) от 13:30 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО)
на 14.12.2017 г. ( четвъртък ) от 09:00 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 14.12.2017 г. (четвъртък) от 09:30 часa

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

            В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи

Проект

на

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Ветово

Вносител на предложението е д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет-Ветово.

 

Всички заинтересовани лица в 30 - дневен срок от публикуването на това съобщение могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детските градини на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 06.01.2018 година.

           Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в  деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Отвори

            В деловодството на Общински съвет – Ветово постъпи

Проект

на

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово

Вносител на предложението е д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет-Ветово.

 

Всички заинтересовани лица в 30 - дневен срок от публикуването на това съобщение могат да направят предложения, да изразяват мнения, писмени становища или възражения по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Крайна дата за подаване на писмени становища, предложения или възражения: 04.01.2018 година.

           Заинтересованите лица могат да подадат писмените си становища, предложения или възражения в  деловодството на Общински съвет – Ветово на адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ № 2 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Отвори

           

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Четиридесет и първото)
на 30.11.2017 г. ( четвъртък ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство, 
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 23.11.2017 г. (четвъртък) от 09:30 часа

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (ЧЕТИРИДЕСЕТОТО)
на 07.11.2017 г. ( вторник ) от 12:00 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

чл. 4, ал. 4 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Решение № 369 по Протокол № 38/28.09.2017 г. на Общински съвет - Ветово

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и девето)
на 27.10.2017 г. ( петък ) от 10:30 часа
Конферентната зала на хотел „ЛОНГ БИЙЧ РЕЗОРТ И СПА“,  Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по селско стопанство, екология и опазване на околната среда,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 20.10.2017 г. (петък) от 09:30 часа

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

            Административен съд Русе отмени разпоредби от

Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово

 

          С протест пред Административен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе атакува разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4; чл. 21, ал. 5 в частта "не са декларирани като основно жилище" и чл. 36, ал. 2 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово, като съображенията са незаконосъобразност на текстовете.

 

С решение № 13/08.08.2017 г. Административен съд – Русе отмени текстовете на чл. 2, ал. 1, т. 4; чл. 21, ал. 5 в частта "не са декларирани като основно жилище" и чл. 36, ал. 2 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово, приета с Решение № 457 по Протокол № 34/29.01.2003 год. на Общински съвет – Ветово:

                

      Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:

                       4. за добив на кариерни материали;

       Чл. 21. (5) Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо за имотите, които не са декларирани като основно жилище, няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в Общината /Кметството/ от 1 юни до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.

      Чл. 36. (2) За целодневни детски градини и ясли размерът на таксите се определят според дохода на член от семейството, както следва:

                        1. Доход до 150,00 лв. – 25,00 лв.

                        2. Доход от 150,00 лв. до 250,00 лв. – 30,00 лв.

                        3. Доход над 250,00 лв. -  35,00  лв.

 

          Решението е влязло в сила на 27.09.2017 г. и е получено в деловодството на Общински съвет – Ветово на 03.10.2017 год.

 

Решение

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и осмото)
на 28.09.2017 г. ( четвъртък ) от 09:30 часа
в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

П О К А Н А

На основание чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 60, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

СВИКВАМ

съвместно заседание на

Постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика, туризъм и транспорт,
Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, регионално развитие и благоустройство,
Постоянната комисия по осъществяване на контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет
 

на 21.09.2017 г. (четвъртък) от 09:30 часа

в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД

Pozdravitelen adres 15.09.2017

Писмо от АДФИ за резултатите от извършената финансова инспекция на Община Ветово злоупотреби за стотици хиляди левове от кмета на общината.

 

Писмо

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС!!!

 

 

УВАЖАЕМИ МЮСЮЛМАНИ,

По случай свещения за мюсюлманите празник Курбан Байрам Ви поздравявам най-сърдечно!

Празникът е време за радост, но и за размисъл както за земния, така и за отвъдния живот. Курбан байрам е характерен с курбаните, които се принасят в жертва в името на Аллах. Смисълът на курбана не се състои в коленето на животното, нито в неговата кръв, нито пък в месото му. Целта на курбана се изразява в боязънта пред Аллах и подчинението на Неговата повеля, наяве излиза истината, че ние сме господари само на земята, но в същото време се разбира и истината, че въпреки достойното място на човека във вселената, той не е абсолютен господар. И хората имат Господар, който е господарят на всичко. Той е, който заслужава преклонение и в Негово име се вършат всички добри дела. Той е абсолютният Владетел, който се разпорежда според волята си.

Курбан Байрам е време за равносметка и размисъл, в което мюсюлманите проявяват състрадание и щедрост към хората, независимо каква религия изповядват, празник, който по традиция събира на една трапеза роднини и близки, за да си поискат и дадат взаимно прошка.

Убеден съм, че проявата на доброта и любов, човещина и милосърдие, на които учи ислямската религия, стои в моралните устои на всяка вяра, което е основа за взаимното уважение и толерантност между всички нас.

Нека големият празник Курбан Байрам, донесе здраве и благоденствие в домовете Ви. Обичта и разбирателството, радостта и веселието да посетят всички Вас в тези празнични дни!

ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!

 

От името на Общински съвет – Ветово и лично от мое име

сърдечно ви поздравявам със светлия празник Курбан Байрам!

 

Д-р Мехмед Мехмед - Председател на Общински съвет – Ветово

 

           

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

Извънредно заседание на Общински съвет – Ветово (Тридесет и седмото)
на 04.09.2017 г. ( понеделник ) от 09:30 часа
в заседателната зала на втори етаж, находяща се в новия корпус в сградата на Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД