E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 
Вх. № Име, презиме, фамилия Длъжност Вид на декларацията Дата на подаване

 

1.

 

Адем Хюсеинов

Хаджимемишев

 

Кмет на Кметство

Глоджево 

 По чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

☒част 1
☒част 2

 

11.12.2019 г.

 

2.

 

Салих Зюхтюев

Салиев

 

Кмет на Кметство

Смирненски

 По чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

☒част 1
☒част 2

 

10.12.2019 г.

 

 3.

 

Инна Димитрова

Георгиева

 

Кмет на Кметство

Сеново 

По чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

☒част 1
☒част 2

 

10.12.2019 г.

 

 

 

4.

 

Недялко Йорданов

Христов

 

Кмет на Кметство

Кривня

 По чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ

☒част 1
☒част 2

 

11.12.2019 г.

 

 

 

 

 

 

         
         
         
         
         


Назад