E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 
Вх. № Име, презиме, фамилия Длъжност Вид на декларацията Дата на подаване
1. Ивайло Евгениев Кадишев

Общински

съветник

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

26.11.2019 г.
2.  Исмаил Джеват Селим

Общински

съветник

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

 26.11.2019 г.
 3. Мюжген Алиева Ахмедова

Общински

съветник

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

26.11.2019 г.
 4. Валентин Василев Димитров  Общински

съветник

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

 26.11.2019 г.
 5. Шинасидин Алиев Ферадов  Общински

съветник

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

 26.11.2019 г.
 6. Исмаил Мехмедов Мустафов  Общински

съветник

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

 26.11.2019 г.
7.  Идириз Мохаремов Панджаров  Общински

съветник

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

 26.11.2015 г.
8.  Гюнейт Исметов Тюлеовлуев  Общински

съветник

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

26.11.2019 г. 
 9.  Нежля Реджебова Ислямова Общински

съветник

  

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

26.11.2019 г. 
 10.  Венцислав Руменов Чавдаров Общински

съветник 

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

26.11.2019 г. 
 11. Георги Христов Георгиев Общински

съветник 

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

27.11.2019 г. 
12.  Баки Басри Солак Общински

съветник 

 

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

27.11.2019 г. 
 13. Наум Василев Наумов Общински

съветник 

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

27.11.2019 г. 
  14.  Петко Иванов Ахмаков

Председател на

Общински съвет 

По чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

28.11.2019 г. 
 15.  Бюлент Руфатов Салимов Общински

съветник  

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

28.11.2019 г. 
 16.  Меджнун Яшаров Хаджиюмеров Общински

съветник 

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

28.11.2019 г. 
 17.  Мехмед Хасан Мехмед

Кмет на Oбщина

Ветово 

 

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

28.11.2019 г. 
 18.  Недялка Петрова Паригвоздева Общински

съветник 

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

19.12.2019 г. 
19   Семра Исмаилова Идиризова  Общински

съветник 

По чл.35, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с §1, т.7 от ЗПКОНПИ

и чл.34 от ЗМСМА

 
30.01.2020 г. 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Назад