E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

           Днес, 28.08.2023 г. (понеделник) от 09:05 в в залата на Младежкия дом, в гр. Ветово, ул. "Дунав" № 1, се проведе редовното Седемдесет и първото заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ИзтеглиНазад