E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Днес, 21.10.2022 г. (петък) от 09:30 часа в залата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ – 1909 г.“ в град Ветово, ул. „Трети март” № 6, се проведе извънредното (тържествено) ПЕТДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ИзтеглиНазад