E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Днес, 28.03.2022 г. (понеделник) от 11:00 часа НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ – 1909г.“ в град Ветово, ул. „Трети март” № 6, се проведе извънредното ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО, заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Изтегли



Назад