E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Днес, 23.12.2021 г. (четвъртък) от 14:10 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, ул. „Дунав” № 1, се проведе извънредно ТРИДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ИзтеглиНазад