E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Днес, 18.12.2021 г. (събота) от 10:00 часа в Конферентната зала на хотел „ТЕРМА ЕКО ВИЛИДЖ“, с. Кранево, община Балчик, област Добрич, се проведе редовно ТРИДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ИзтеглиНазад