E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Днес, 21.06.2021 г. (понеделник) от 09:15 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, ул. „Дунав” № 1, се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМО  извънредно заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на общински съвет , неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

ИзтеглиНазад