E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Днес, 27.10.2020 г. (вторник) от 08:45 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, ул. „Дунав” № 1, се проведе извънредно СЕДЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

  

ИзтеглиНазад