E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Днес, 30.11.2018 г. (петък) от 16:25 часа в Конферентната зала на хотел „ЛОНГ БИЙЧ РЕЗОРТ И СПА“, Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, се проведе ПЕТДЕСЕТ И СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и Решение № 478 по Протокол № 56/31.10.2018 г. на Общински съвет - Ветово.

ИзтеглиНазад