E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

            Днес, 31.10.2018 г. (сряда) от 09:35 часа на републикански път III-2001, км. 0+000, на кръстовището с международен път Е-70 Русе - Варна /разклона за с. Писанец/, се проведе ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ИзтеглиНазад