E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

          

            Днес, 30.01.2018 г. (вторник) от 09:12 часа в залата на Младежкия дом на гр. Ветово, на ул. „Дунав” № 1, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ИзтеглиНазад