E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

          

            Днес, 28.08.2017 г. (понеделник) от 09:40 часа в залата на Информационния център, в село Писанец, ул. „Трети март” № 47, се проведе ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ИзтеглиНазад