E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

          

            Днес, 30.06.2017 г. (петък) от 09:30 часа в залата на Младежкия дом, в град Ветово, ул. „Дунав” № 1, се проведе ТРИДЕСЕТ и ТРЕТОТО заседание на Общински съвет – Ветово, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ИзтеглиНазад