E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за търговската дейност в Община Ветово.

Доклад към проекта на нормативния административен акт Доклад към Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за търговската дейност в Община Ветово.

 

Предложение Предложение
Сигнатура ОбС-ДЗ-140
Дата на постъпване 31.07.2023г.
Вносители д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово
Разпределение по комисии  
Постъпили възражения, становища и предложения  


Назад