E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт

Проект на Наредба за изменение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Мотиви към проекта на нормативния административен акт

Мотиви към Проект на Наредба за изменение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

Предложение

Докладна записка

Допълнение към докладната записка

Сигнатура  ОбС-ДЗ-133 
Дата на постъпване 25.07.2023год.
Вносители Д-р Мехмед Мехмед - кмет на Община Ветово
Разпределение по комисии  
Постъпили възражения, становища и предложения

Докладна записка от директора на ДГ "Здравец" - гр. Глоджево;

Докладна записка от директора на ДГ "Звънче" - с. Смирненски;

Доклади, становища от комисии


Назад