E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

Име на проекта на нормативния административен акт

Проект  на Наредба за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Ветово.

Доклад към проекта на нормативния административен акт

Доклад към Проекта на  Наредба за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община Ветово.

Предложение Предложение
Сигнатура  
Дата на постъпване  
Вносители  
Разпределение по комисии  
Постъпили възражения, становища и предложения  


Назад